Kørekort

Hvornår kan du starte med at tage dit kørekort?

Du må starte på undervisningen 3 måneder inden du fylder 17 år og du kan tidligst komme til teoriprøve en måned inden din 17 års fødselsdag.

Lovkrav til bil op til 3500 kg (Kat B):

Inden du kan blive den lykkelige ejer af et kørekort skal du gennemgå både teoretisk og praktisk undervisning.

  • 29 teorilektioner i teorilokale
  • 4 kørelektioner på lukket øvelsesplads (kravlegård)
  • 16 lektioner i manøvrer på vej og motorvej
  • 4 lektioner i manøvrer på køreteknisk anlæg (glatbane)

I alt 53 lektioner á 45 min.

 

Teoriprøven

Teoriprøven har en varighed af 30-45 min. Der vil blive fremvist en række billeder (25 stk.), til hvert billede vil der blive oplyst et spørgsmål, og en række svarmuligheder. Og du skal sætte kryds alt efter om svaret er korrekt eller forkert.

Efterfølgende bliver prøven rettet af en prøvesagkyndig, og er der max 5 billedfejl er prøven bestået!

Husk at medbringe dit pas til teoriprøven.

 

Køreprøven

Køreprøven foregår i den skolevogn, som du gennem forløbet har brugt. Inden køreprøven har du gennemgået et undervisningsforløb og har bestået en teoriprøve. Du har desuden været hos din egen læge, hvor du har fået en erklæring på, at du er rask og fysisk i stand til, at føre et køretøj.

Til køreprøven skal du overfor en motorsagkyndig vise, at du kan kontrollere udvalgte dele af køretøjets udstyr, og at du kan føre køretøjet på tilfredsstillende vis. Husk at medbringe dit pas til køreprøven.